Buto

Ang panaginip tungkol sa buto sa labas ng katawan ay simbolo ng mga problema mula sa iyong nakaraan na hindi kailanman umalis. Mahirap kalimutan o bumitaw ang mga bagay-bagay. Ang Dream tungkol sa mga buto ng paglilibing ay simbolo ng paghaharap sa ilan sa mga pinaka mahirap na problema. Maaaring gumawa kayo ng malalaking pagbabago sa inyong buhay o kaya ‘y sa isang malaking bahagi ng inyong pag-unlad. Ang panaginip ng paghuhukay ng mga buto ay simbolo ng pagrepaso ng ilan sa iyong mga pinaka mahirap na problema o pag-alala sa isang bagay mula sa iyong nakaraan. Ang managinip tungkol sa mga buto sa loob ng katawan ay simbolo ng mga kalakasan at ang mga pangunahing istraktura. Isang personalidad na katangian o bahagi ng iyong buhay na gumagawa sa iyo kung sino ka, isang bagay na mahirap o imposibleng baguhin. Ang panaginip tungkol sa depormadong estado buto sa loob ng katawan ay sumasagisag sa mga pangunahing personalidad ng pagkatao. Ang problema o isyu na nakakintal sa inyong pagkatao. At para sa kung sino kayo, ang panaginip ng mga sirang buto sa labas ng katawan ay simbolo ng isang pangunahing pagbabago sa inyong pananaw ng nakaraan. Ang mga bagong pag-unlad ay nagtutulot sa inyo na makawala sa mahihirap na problema.