Romanians

Ang panaginip tungkol sa Romanians ay sumasagisag sa mga aspeto ng kanilang personalidad na insensitive tungkol sa mga natatanto na mawala. Kayo o ang ibang tao na naiinggit, nagagalit o giniginaw sa sinumang nagpapahiwatig na hindi sapat ang inyong kabutihan. Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay kundi ang manalo at magmalasakit sa kung ano ang walang iniisip tungkol dito. Ang negatibo, isang Romanian sa panaginip ay maaaring magpakita ng pagmamahal sa sarili sa lahat ng halaga. Hindi tungkol sa iyong sarili sa iba pang mga damdamin kung naniniwala kang mawawala ka. Mahusay na paghihirap na napansin bilang isang natalo. Damdamin na ang mga pagpapakita ay ang lahat na mahalaga.