Dew

Kung nakita mo ang hamog, na kung saan ay bumabagsak sa iyo, pagkatapos tulad ng isang panaginip ay nagpapahiwatig ng muling pagsilang at sigla ng iyong habang-buhay. Siguro ikaw ay nasa kalagayan ng iyong isipan kung saan ikaw ay lubos na katahimikan.