Pagsunod

Ang pangangarap na masunurin kayo ay kumakatawan sa pagkilala ng mas mataas na kapangyarihan. Maaaring naranasan na ninyo ang bagong espirituwal na kaliwanagan. Pangangarap na ang iba ay masunurin sa iyo ay simbolo ng iyong kapangyarihan at awtoridad kaysa sa iba.