Yamot

Sa kanyang panaginip na masuklam, kumakatawan ito sa isang hindi nakumpirma o hindi pinagkaitan ng aspeto ng kanyang sarili. Ito ay maaari ring ipahiwatig na ikaw ay takot paghaharap at kakulangan ng paraan upang ipagtanggol at/o protektahan ang iyong sarili.