Morge

Ang panaginip tungkol sa Morge ay simbolo ng isang sitwasyon sa iyong buhay na kung saan ikaw ay nakatutok sa hindi pagsusuri sa pagsusuri. Siyasatin ang mga dahilan kung bakit hindi matagumpay ang iyong mga sarili o ang iba. Sikaping alamin kung ano ang mali sa isang sitwasyon ng mga nakakagising o sa isang bagay na natapos na.