Mamatay

Ang panaginip tungkol sa kamatayan ay simbolo ng pagbabago na iyong nararamdaman sa hindi maiwasan. Ang negatibo, na naghihingalo ay maaaring magpakita ng kabiguan o hindi kanais-nais na mga pagbabago, na hindi maiiwasan.