Windmill

Sa panaginip ng windmill, ito ay nangangahulugan na ang walang-kupas na proseso ng iyong isip. Lagi kang nagtatrabaho nang hindi umaalis sa iyong sarili upang magpahinga. Ang windmill na hindi gumagana nang maayos o ay ganap na nasira ay nagpapahiwatig ng mga hadlang na iyong haharapin.