Mission

Ang pangarap na maging nasa misyon ay simbolo kung paano dapat gawin ang isang bagay na dapat gawin. Na consumed para sa isang layunin. Pakiramdam na may dapat gawin. Ang pagmimisyon ay maaari ding maging representasyon ng pamimilit na sa palagay mo ay ginagawa. Pakiramdam na ang isang bagay ay sa linya.