Minotaur

Pangangarap at nakikita ng isang Minotaur sa iyong managinip ay nangangahulugan ng isang unyon sa pagitan ng iyong katalinuhan at malakas na likas na ugali. Ang sitwasyon sa buhay ninyo ay maaaring mas malaki kaysa kaya ninyong panghawakan. Nakadarama ka ng pagkabalisa.