Tindahan ng groseri

Upang mas maunawaan ang panaginip, basahin din ang mga interpretasyon ng merkado.