Apakan

Kung ikaw ay pangangarap sa anumang konteksto, o ikaw ay nakakakita ng isang dumi, maaari itong magpahiwatig na upang ilipat at pag-unlad sa buhay, kailangan mong matuto upang humingi ng tulong.