Abortion

Ang panaginip tungkol sa aborsyon ay simbolo ng pag-unlad ng mga sitwasyon sa iyong buhay na tinanggihan o pinabayaan. Binago mo o ng ibang tao ang iyong isipan. Ang pagpapalaglag ay maaaring palatandaan na kayo ay nag-aalangan tungkol sa paghahangad ng bagong direksyon sa inyong buhay dahil sa takot, pamimilit, mga personal na alitan, o mga obligasyon sa moralidad.