Pagnanasa

Ang panaginip tungkol sa pagnanasa nararamdaman sa isang panaginip ay kumakatawan sa kasabikan o ambisyon para sa isang nais na resulta. Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay ngunit panalong o nasisiyahan. Negatibong, ang pagnanasa ay maaaring palatandaan na kailangan mong matutuhang gumamit ng pagpipigil sa sarili o pasensya.