Laurel, Laurel, Laurel, kaluwalhatian, parangal

Ang makita na ang Laurel ay hindi malinaw na simbolo ng mga pangarap. Ang pangangarap tungkol dito ay sumasagisag sa tagumpay. Kailangan mong daigin ang isang mahirap na gawain at gagantimpalaan ka para sa magandang trabaho.