Flashlight

Kung ikaw ay pangangarap sa anumang konteksto tungkol sa, o ikaw ay nakakakita ng flashlight, maaari itong magpahiwatig na ikaw ay nagtatanong ng ilang mga katanungan tungkol sa iyong sarili. Maaari ninyong sikaping pawiin ang liwanag sa inyong pinakamalalim na kaisipan at/o kaya ‘y ang inyong damdamin. Ito ay simbolo ng biglaang kamalayan, na makahiwatig at ang kakayahan upang mahanap ang iyong paraan sa isang sitwasyon. Maaaring kabilang sa flashlight ang sekswal na aktibidad.