Mga anghel

Ang panaginip na may isang anghel ay simbolo ng kabaitan, kadalisayan, proteksyon, kapanatagan, at kapanatagan. Ang mga anghel ay maaari ding kumatawan sa inyong pananaw tungkol sa isang tao o sitwasyon na nakikita ninyo bilang isang perpektong solusyon sa isang problema. Isang anghel ang sumasalamin sa isang magandang sitwasyon sa iyong buhay na relieves sa iyo ng isang pasanin o sine-save ka mula sa kahirapan. Ang anghel ay pinagkakilanlan ng isang sitwasyon na ang mga dahon na nadama ninyo ay nagpala, nagpapasalamat, o suwerte. Ang anghel ay maaari ding kumatawan sa isang kasosyo, nobya o asawa, na itinuturing mong perpekto. Ang mga anghel ay madalas na lumilitaw sa mga pangarap ng tao na nagkaroon ng malakas na espirituwal na karanasan o panibagong interes sa kanilang paniniwala dahil nagpapakita ito ng seguridad, pagiging kabilang, o ligtas na daungan na kaakibat ng mga karanasang ito. Ang panaginip tungkol sa isang taong nakakaalam ng mga anghel ay sumasagisag sa ilang aspeto ng kanyang personalidad na nagpapadama sa iyo ng mas ligtas o panatag sa isang mahirap na sitwasyon. Maaari din itong maging representasyon ng inyong damdamin para sa taong iyon, na gawing mas madali o nagpoprotekta sa inyo ang inyong buhay sa ilang paraan. Maaari din itong maging representasyon ng inyong damdamin tungkol sa kanilang pagiging perpekto. Ang panaginip na may anghel wings na pinutol o sinunog ay simbolo ng problema o negatibong intensyon na humadlang sa isang bagay o isang tao na nakikita bilang perpekto. Hangaring makakita ng isang bagay o isang taong perpekto, ngunit pakiramdam na hindi ito pinapayagan. Pangangarap na ikaw ay isang anghel simbolo ng iyong damdamin ng responsibilidad, o ang pangangailangan upang protektahan ang iba. Ang pagiging perpektong solusyon ng ibang tao sa isang problema. Halimbawa: isang babaeng nanaginip ng isang anghel na naglalakad patungo sa kanya. Sa totoong buhay, namangha siya kapag gustong sanayin ng isang kaibigan ang kanyang pananampalataya. Isang bagay na gusto niya. Nakita ng anghel na ang kaibigang ito ay perpektong solusyon sa problema niya na hindi magawa ang kanyang pananampalataya sa paraang lagi niyang gusto.