Bay window

Ang panaginip tungkol sa isang Bay window ay simbolo ng magandang pag-iisip o paghahanda para sa hinaharap. Masaya o panatag na natatanto kung ano ang mangyayari sa iyong buhay. Nasisiyahan habang naghihintay o naghihintay.