Enero

Ang Enero ang isa sa mga buwan sa panaginip, ay kumakatawan sa bagong simula ng isang bagay na mahalaga sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng kalungkutan, dahil sa lamig at ang katapusan ng mga piyesta Pasko.