Irrigate

Kung ikaw ay managinip ng pagpapatubig ilang uri ng mga pananim o halaman, pagkatapos ng ganitong panaginip ay nagpapahiwatig ng mga ideya na iyong nakatago malalim sa iyong sarili. Tiyaking maisakatuparan mo ang mga ideyang ito sa ilang proyekto dahil ito ay magtatagumpay.