Pagkabaligtad

Ang panaginip tungkol sa isang bagay na pag-i-invert sa ay kumakatawan sa lubos na kabaligtaran ng mga paniniwala o damdamin na ipinahayag. Ang isang kumpletong pagbabago ng opinyon o opinyon.