England (UK)

ang panaginip tungkol sa Inglatera ay simbolo na ang isang kalagayan ng isipan ay tama tungkol sa kapangyarihan o katayuan. Magtiwala na hindi ka maaaring mahiya sa pamamagitan ng mga problema o kaaway. Alam na ninyo iyan. Mapaligiran ng mga taong may mas maraming karanasan, kumpiyansa o kasiyahan kaysa sa iyo. Bilang kahalili, maaaring makita ng England ang tiwala nito sa wastong pag-uugali. Alam mong tama ka, ang pagiging moral, o isang bagay na ginagawa mo ay epektibo.