Hexagram

Tingnan ang kahulugan ng bituin ni David