Ghetto

Ang panaginip tungkol sa ghetto na simbolo ng kabiguan o immapanganib na na napabayaan. Isang sitwasyong nakadarama ng kalungkutan. O kamangmangan na ang pakiramdam mo o ng iba ay masyadong mapanganib na harapin. Tumatanggap ng kakapusan o mababang uri na parang ito ay normal. Damdamin ng kakulangan ng suporta o mga pagkakataon. Walang mapagkukunan o kapangyarihan habang napaliligiran ng mga taong hindi gustong magbago. Negatibong, ang ghetto ay maaaring maging isang palatandaan na ikaw ay mas upang mabuhay sa kakapusan o mababang uri sa lahat ng oras. Pagtanggap sa inyong kabiguan o masasamang impluwensya, dahil magandang bagay ito. Maaari din itong maging representasyon ng pakiramdam ng mga taong mahina ang inggit o kayabangan na hindi kailanman nagpapahintulot sa inyo na bumangon muna. Ibaling ang inyong likod sa pag-asa o pagbabago sa kabutihan. Magbihis ng kamangmangan sa lahat ng oras.