Digmaan

Kapag napanaginipan ninyo ang digmaan, ang gayong panaginip ay tumutukoy sa kaguluhan sa inyong personal na buhay. Siguro ay salungat ka sa isang tao sa buhay mo. Subukang lutasin ang mga problemang ito sa mga tamang tao. Ang panaginip ng digmaan ay nagpapahiwatig ng personal na pakikipaglaban ninyo sa inyong sarili. Siguro hindi ka sang-ayon sa iyong sarili at hindi ko makita ang tamang solusyon. Ang ilang tao na sundalo sa digmaan sa kanilang buhay ay madalas magkaroon ng mga pangarap tungkol sa digmaan, dahil sa nakaraan at sa impluwensya ng digmaang ginawa.