Grinch

Ang panaginip tungkol sa Grinch ay simbolo sa iyo o sa iba na ang kasakiman o may kalyo na Espiritu ay hindi tulad ng ibang mga taong nagsasaya sa isang espesyal na bagay. Ang pagkamakasarili o inggit ang sadyang sumisira sa iba pang mga espesyal na sandali kung hindi muna dumarating ang inyong mga hangarin. Sadyang paghahangad o enjoying ang mga tao na mawalan ng mabuting Espiritu dahil hindi ka masaya.