Gazelles

Ang panaginip tungkol sa isang gazelle simbolo ng buwis iwas sa mga tuntunin ng panganib. Ginagawa mo o ng ibang tao ang lahat ng makakaya mo para maiwasan ang problema.