Gazelle

Kung ikaw ay pangangarap sa anumang konteksto tungkol sa, o ikaw ay nakakakita ng isang gazelle, ay simbolo ng kaluluwa. Maaaring ipahiwatig dito na hindi ninyo dapat seryosohin ang buhay. CHEER.