Gang

Kung ikaw ay pangangarap at sa panaginip, nakita mo na ikaw ay isang gang miyembro, ibig sabihin nito ay kailangan mong makamit at maisagawa ang mga bagay sa pamamagitan ng lakas at pananakot. Kung ikaw ay pangangarap at sa panaginip, nakita mo na ikaw ay nakaharap o nanganganib sa pamamagitan ng isang gang ay nangangahulugan na ang mga sitwasyon o sitwasyon sa iyong buhay Vigil na mahirap at sa tingin mo ay sumalakay sa iyo.