Tipaklong

pakikipag-ugnayan sa isang tipaklong, kapag ikaw ay pangangarap, ay isang OKalalakihan ng kapangyarihan upang kumilos, magsalita o mag-isip tulad ng gusto mo nang walang hadlang o pagpigil. Sa panaginip, ang tipaklong ay kumakatawan sa mga katangian nito sa buhay ng kalayaan, kasarinlan o espirituwal na kaliwanagan. Sa kabilang banda, maaaring may ibang paliwanag, na nagpapakita ng paraan tungo sa direksyon ng iyong kawalan ng kakayahan na huminahon o mangakong gumawa ng desisyon.