Pandaraya

Ang panaginip tungkol sa pandaraya ay sumasagisag sa iyo o sa ibang tao na nakakaalam na nagkamali ka. Mali ang malaman ang ginagawa mo o alam mo ito.