Mahina

Kung ikaw ay pangangarap at sa panaginip, nakita mo na ikaw ay Nahimatay at pagkatapos ay ito ay tumutukoy bilang ang simbolismo ng iyong kawalan ng kakayahan na harapin ang ilang mga problema o damdamin. Kailangan mong maging mas maingat at makilala ang mga damdamin. Kung kayo ay pangangarap sa anumang konteksto, o nakikita ninyo ang isang mahinang miyembro ng pamilya, ibig sabihin ay maririnig ninyo ang ilang pabigla-bigla gawain ng taong iyon.