Mga larawan

Ang panaginip tungkol sa isang retrato ay simbolo ng isang alaala o pananaw tungkol sa isang karanasan ko. Anong sitwasyon ang naaalala o nadarama ninyo matapos itong mangyari. Tingnan ang nilalaman ng larawan para sa isa pang simbolismo upang matulungan kayong maunawaan kung anong uri ng impresyon ang iniwan sa inyo ng ilang karanasan.