Katapusan

Pangangarap ng isang dulo sa isang bagay ay nagpapahiwatig ng isang layunin nakamit o isang tagumpay. Maaari din itong mangahulugan na ang iyong mga problema ay nagtatapos. Maaari ding hilingin sa iyo ng panaginip na magpasiya. Ang katapusan ng isang bagay din signal sa simula ng isang bagong bagay.