Takutin

Kung ikaw ay nagbabanta sa ibang tao sa iyong panaginip, sa gayon ay nangangahulugan ito na dapat mong simulan ang pagbibigay-pansin sa iyong sariling mga pangangailangan. Siguro may opinyon kayo kung paano tayo dapat mamuhay … at ang panaginip ay nagpapahiwatig na pumunta ka pagkatapos na. Kung ang isang tao ay nagbanta sa iyo, ibig sabihin ikaw ay may ilang maling pagkaunawa habang nakikipag-ugnayan sa iba.