Costume party

Ang panaginip ng isang costume party ay simbolo ng isang sitwasyon kung saan ikaw o ang iba ay nagkakaroon ng masaya posing bilang isang bagay na hindi mo. Maaari ninyong sikaping takasan ang mga hinihingi ng totoong buhay o maging mas mabuti sa pamumuhay ng isang kasinungalingan.