Lagnat

Ang panaginip tungkol sa lagnat ay simbolo ng ilang bahagi ng iyong buhay na mapanganib na nangangailangan ng isang break at espesyal na pansin. Sa iyo o sa isang tao na nagtutulak sa iyong sarili higit sa limitasyon. Tandaan na may panganib ng paggawa ng mga bagay na mas masahol pa kung hindi ito dadalhin sa isang pahinga. Isang malaking pangangailangan para sa isang pahinga, timeout o pagbawi. Isang lagnat ay maaaring maging isang palatandaan na ikaw ay risking pagkawala ng isang bagay kung ikaw ay gumawa ng espesyal na paggamot.