Expiration date

Sa panaginip na may isang expiration sa isang bagay na simbolo ng iyong pakiramdam na ang oras ay maaaring tumatakbo out. Maaari mong pakiramdam na ang pagkakataon ay nasa panganib o na ikaw ay pumalya sa iyong pagkakataon. Maaari mong pakiramdam ng isang pangangailangan para sa kaginhawaan. Maaari kang matakot na hindi mo matatapos ang isang gawain o proyekto. Isipin ang mga numero ng expiration date para sa karagdagang kahulugan.