Espanya

Ang panaginip tungkol sa Espanya ay simbolo ng isang mentalidad na pakiramdam sa mga sitwasyon ng lipunan kung saan ikaw ay malapit sa tao na ginusto hindi napansin ng anumang mali. Ang negatibo, ang Espanya ay maaaring kumatawan sa damdamin ng mga taong kaakit-akit at hindi tapat. Laging nanonood ng ibang tao na ayaw pang kumpunihin o lutasin ang mga problema. Unawain na ang ibang tao ay gumagamit ng walang hanggang panghihibok sa inyo. Ang budhi ng ibang tao na ginagamit kayo para madamang mabuti o masulsulan kayo ng kasinungalingan. Ang Espanya ay maaaring palatandaan na kailangan mong maging mas maingat kung sino ang iyong pinagkakatiwalaan o na gumagamit ka ng masamang paghatol sa isang tao. Halimbawa: ang isang tao ay nanaginip na gumawa ng biyahe patungong Spain. Sa totoong buhay, ang lalaki ay ginamit ng isang kaibigan na patuloy na nakahiga sa kanya tungkol sa mga batang babaeng mahilig sa kanya.