Admiral

Kapag pangarap ninyong maging isang Admiral, ang ibig sabihin nito ay tao bilang potensyal, tiwala, matalino, makatwiran at makatwiran kapag mahahalagang desisyon. Hindi kayo natatakot na panagutan ang inyong mga kilos. Ang Admiral ay maaari ding maging tanda ng isang Ama o napakagandang tao. Ang taong ito ay gumagawa ng impluwensya para sa lahat.