Emborcamento

Kung ang bangka ay on habang ang pangangarap ay Hilis, pagkatapos ay nagpapakita ito ng kasarinlan. Ikaw ang taong ayaw tumulong sa ibang tao. Palagi itong pinakamainam kapag ginagawa mo ang mga bagay-bagay nang mag-isa.