Talakayan

Habang kayo ay pangangarap, nakikita ang isang tao o nag-iisa sa debate na sumasagisag sa ilang kaguluhan o pagtatalo na nangyayari. Ito rin ay nangangahulugan na ikaw ay makahanap ng pagsasara para sa mga hindi nalutas na isyu.