Direksyon

Kung ikaw ay pangangarap at nasa panaginip, nakita mo na sumusunod ka sa mga direksyon, kumakatawan sa iyong pangangailangan o kakayahan na tumanggap ng pamumuna. May kaugnayan din ito sa inyong damdamin tungkol sa awtoridad. Kung kayo ay pangangarap at nasa panaginip, nakita ninyo na nagbibigay kayo ng direksyon, tumutukoy sa inyong mga mithiin at hangarin ang layunin. Nasa landas ka para malaman ang sarili mo.