Mga anak

Kung makakita ka ng mga anak sa iyong panaginip, pagkatapos ay unahan hinuhulaan tungkol sa hangarin mong bumalik sa nakaraan kung saan ikaw ay isang inosenteng bata at wala sa mga responsibilidad. Marahil ay inaasam ninyo ang mga lumang araw at hangaring tuparin ang mga ninanais ninyo habang kayo ay bata pa. Mayroon ding ang posibilidad na makilala mo ang mga problema ng iyong nakaraan, at ngayon ikaw ay able sa pakikitungo sa kanila. Kung nahaharap kayo sa takot o kabiguan ninyo habang bata pa kayo, magagawa ninyong gumanap nang malaki sa hinaharap. Ang negatibong nota, ang mga bata sa mga pangarap ay nagpapahiwatig iresponsableng pagkilos ng taong mapangarapin. Siguro ay may pangangailangan na gawin itong mas seryoso at kunin ang mga karapatan, na dapat mong gawin. Kung makita mo ang iyong mga anak na napakabata pa at pagkatapos ay ipakita ang likas na ugali ng pagiging magulang na gusto mo pa ring alagaan ang iyong mga anak. Kung naka-save mo ang iyong anak mula sa isang bagay sa isang panaginip, ibig sabihin ay mapoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa isang bagay na talagang hindi kanais-nais. Ang panaginip, kung saan nakikita mo ang mga bata na hindi kilala ay nangangahulugan na ang unexplored talento sa kanilang personalidad.