Cream

* Mangyaring sumangguni sa cream ng balat, ang whipped cream