Gupit

Kung may nagbigay sa iyo ng gupit, ibig sabihin ikaw ay nawawalan ng ilan sa iyong pagkakakilanlan. Ang gupit ay maaari ring ipahiwatig ang pagkawala at sakit na ikaw ay magdusa. Sa Indian kultura, gupit sa Dreams kumakatawan sa kahirapan at kaaba-abang buhay.