Tapang

Ang makita ang katapangan, kapag kayo ay pangangarap, ay mausisa na tanda ng inyong pangarap. Ang karatulang ito ay nagpapahiwatig ng tapang, lakas at pagtitiis. Isipin ang mga karaniwang katagang kayo ay may malaking katapangan.