Trapiko cones

Ang panaginip tungkol sa isang kono ng trapiko ay simbolo ng problema o sitwasyon na dapat obserbahan muna habang sinisikap mong makamit ang mga mithiin. Isang prayoridad, panggagambala o matinding hadlang pagpapalaganap na dapat matugunan sa iyong mga layunin. Pakiramdam na ang mga mithiin ay Idinirekta, huminto sa pangangailangan, o kailangang igalang muna ang ibang tao. Bilang kahalili, isang transit kono ay maaaring maging isang palatandaan na kailangan mong subukan ng ibang diskarte. Ang cones ng trapiko ay maaaring palatandaan na nakararanas ka ng pagkaantala o kabiguan. Maaari din nilang ipahiwatig na ang pagbibigay-pansin sa iba pang mga babala o pangangailangan ay mahalaga ngayon. Negatibong, ang isang kono ng trapiko ay maaaring sumasalamin sa pagkainis o pangangati sa isang tao o sitwasyon na humahawak sa iyo pabalik.