Driver

Ang panaginip tungkol sa isang musika o orkestra maestro ay simbolo ng pagkontrol sa nadarama ng iba. Kayo o ang ibang tao na namamahala sa mga tao o nagsisikap na panatilihin ang mga ito sa isang partikular na mindset. Kontrolin ang mood ng isang sitwasyon o laging ayusin upang maiwasan ang ibang mga tao pakiramdam mabuti tungkol sa isang bagay. Pagpapanatili ng isang perpektong sitwasyon ng pakiramdam o karapatan lamang. Paggamit ng lahat ng iyong kaalaman at kasanayan magkakaugma.