Mga shell

Ang panaginip tungkol sa isang abmag-isang shell ay simbolo ng isang bagay sa iyong buhay na kakaiba, na para lamang sa iyo, o na walang ibang maaaring magkaroon.